Oproep aan regering tot standaardisering van thuisbatterijen

Het debat over de standaardisatie van de installatie en brandveiligheid van thuisbatterijen is in volle gang. Recentelijk werd een voorstel door de BoerBurgerBeweging (BBB) in de Tweede Kamer ingediend om de regering aan te sporen tot actie, maar dit voorstel haalde het niet. Wat is de visie van experts op deze ontwikkeling, waaronder die van energie-specialist Henry Lootens?

Wat vond jij van de motie van de BoerBurgerBeweging (BBB)?

Er is een groeiende vraag in het parlement om thuisbatterijen te stimuleren, vaak met een blik op subsidiëring. Vorig jaar stelden partijen zoals de VVD en de ChristenUnie voor om subsidies te verlenen van 30% op de aankoop van thuisbatterijen, terwijl Liander al eerder opriep tot stimulatie van deze technologie.

Minister Jetten heeft gesproken over het afbouwen van de salderingsregeling als een methode om de adoptie van thuisbatterijen te bevorderen, een route die geen doorgang vond door tegenstand van de BBB in de senaat. Ondanks een aanpassing in de formulering van hun motie, van ‘stimuleren’ naar ‘bevorderen’, werd het voorstel verworpen.

De noodzaak van een duidelijke regelgeving

Volgens Lootens, is het cruciaal om thuisbatterijen een duidelijke positie in het huidige energiesysteem te geven voordat financiële prikkels worden geïntroduceerd. “Een thuisbatterij moet niet alleen economisch rendabel zijn, maar moet ook helpen om het netwerk niet verder te belasten en idealiter bijdragen aan het verlichten van netcongestie,” stelt Lootens.

Lootens benadrukt dat hoewel thuisbatterijen niet inherent onveilig zijn, de gevolgen van een thermal runaway desastreus kunnen zijn. Momenteel volgt de industrie de NEN1010 norm, maar specifieke eisen voor thuisbatterijen zijn ‘in voorbereiding’ en nog niet formeel vastgesteld.

Het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid heeft veiligheidsprincipes gepubliceerd voor kleinschalige energieopslagsystemen (<20 kilowattuur), maar deze vormen slechts richtlijnen en geen wettelijke regelgeving. Lootens pleit voor het vaststellen van strikte normen voor de plaatsing en veiligheid van thuisbatterijen, vooral gezien de toenemende populariteit en het potentieel risico van onjuiste installatie.

Het belang van standaardisatie

De noodzaak voor heldere en strikte normen voor thuisbatterijen wordt steeds duidelijker naarmate deze technologie meer gemeengoed wordt. Zowel de veiligheid binnen de meterkast als de positionering in huis vraagt om regelgeving die zowel de consument als het energienetwerk beschermt. Zoals Lootens aangeeft, “Moeten we wachten op problemen, of kunnen we beter preventief handelen?”

Benieuwd wat SPEG Elektrotechniek voor jou kan betekenen?

024-7009814 WHATSAPP CONTACT